ДГ № 172 "София"
Детска градина - ж.к. Надежда

Включихме се в проекта на БМЧК "С мисъл за бъдещето"

Децата се сдобиха с начални познания по Екология и Първа Помощ - играха подвижни игри, отговаряха на въпроси, превързваха и бяха превързвани, а накрая направиха състезание, събирайки боклуци разделно.

Включихме и родителите на децата, като ги помолихме да донесат предмети, които могат да се рециклират.

Благодарим на Рима и Елена от шести център, с ръководител Долли Петрова, които представиха на децата цялата информацията по разбираем и интересен за тях начин.