ДГ № 172 "София"
Детска градина - ж.к. Надежда

Група "Мечо Пух" направиха едно изключително тържество, с което се сбогуваха с детската градина

Ех, мъничко тъжен е краят!

За раздяла час настъпи.

Сбогом вий, госпожи скъпи, сбогом, лелички добри!

И не ще те ний забравим , светъл слънчев детски рай !

Група "Мечо Пух" направиха едно изключително тържество, ръководено от г-жа Велкова, г-жа Борисова и пом. възпитател Буба (със специалното участие на г-н Бонев, разбира се), с което се сбогуваха с детската градина. Пожелаваме им с блясък в очите, смело да пристъпят в първи клас!

Мили деца, бъдете все така ученолюбиви, все така добри! Бъдете горди, бъдете свободни, бъдете себе си!
Благодарим, че бяхте част от нас!

Благодарим и на родителите за уважението, за отношението към нас, за общата ни работа, за включването във всяка инициатива! Благодарим за прекрасните деца!